02 februari 2023

Wat is het verschil tussen een taxatie en een waardebepaling?

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars: “Om daar antwoord op te geven leggen we eerst uit wat beide begrippen betekenen. Een taxatierapport is een uitgebreid rapport dat de marktwaarde van de woning bepaalt. Het taxatierapport wordt gecontroleerd door een onafhankelijk validatieinstituut (NWWI) en is een officieel document dat door de bank, de Belastingdienst en verzekeraars wordt geaccepteerd. Een taxatierapport is nodig wanneer u een huis gaat kopen en daarbij een nieuwe hypotheek afsluit. Of wanneer u de huidige hypotheek wil aanpassen. Met dit rapport heeft de bank een garantie dat de waarde van de woning de hoogte van de hypotheek dekt.

Wat is een waardebepaling?

Een waardebepaling wordt uitgevoerd door een makelaar en geeft, op basis van zijn/haar ervaring en kennis, een advies over de actuele verkoopwaarde van de woning. Het rapport van de waardebepaling is veel minder uitgebreid en geldt daarnaast niet als officieel document voor het aanvragen of aanpassen van de hypotheek. De waardebepaling is vooral handig als u voornemens bent uw woning te verkopen. U krijgt dan een beeld van de waarde waarvoor u de woning zou kunnen verkopen. U hebt dan ook direct een beeld van het budget voor de nieuwe woning.

Wat is het verschil?

Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen een taxatie of een waardebepaling. Aan een taxatierapport worden bepaalde eisen gesteld die aan een waardebepaling niet worden gesteld. Daarnaast is alleen een waardebepaling niet voldoende voor de aanvraag van een hypotheek. Een waardebepaling is een vrijblijvend advies, de taxatiewaarde is officieel en bindend. Als laatste is een waardebepaling vaak gratis, aan een taxatie zitten altijd kosten verbonden.”

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op!

015-212 52 88