08 januari 2024

Is de makelaarscourtage onderdeel van de kosten koper?

van Silfhout en Hogetoorn Wereldmakelaars: “Nee, de makelaarscourtage staat los van de kosten koper en moet apart worden voldaan. Zowel de kopende als de verkopende partij is de aankoop- dan wel de verkoopmakelaar een courtage schuldig voor bewezen diensten en beiden behoren niet tot de kosten koper.

Courtage

Een courtage is een bepaald bedrag dat de makelaar krijgt voor de hulp die hij u biedt tijdens de aankoop of verkoop van uw woning. Over het algemeen wordt deze courtage betaald op het moment dat de koop of verkoop definitief tot stand is gebracht. Zodra de papieren bij de notaris worden getekend, wordt ook de courtage betaald. Hoeveel dat is, kan per makelaarskantoor verschillen. De courtage kan een bepaald percentage van de totale koopsom zijn, maar er zijn ook kantoren die ervoor kiezen een bepaald bedrag per maand of een eenmalig vastgesteld bedrag af te spreken. Of zelfs een combinatie hiervan. Zorg dat u van tevoren weet hoe uw makelaarskantoor de courtage berekent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Kosten koper

Als de courtage niet onder de kosten koper valt, wat dan wel? Eenvoudig gezegd zijn de kosten koper alle kosten die voor rekening van de koper zijn en door de overheid zijn vastgesteld. De hoogte van het bedrag hangt af van de verkoopwaarde van de woning en de kosten die de hypotheekverstrekker en notaris hanteert voor het leveren van hun diensten. Kosten voor rekening van de koper zijn de overdrachtsbelasting (2 procent van de aankoopsom), de kosten voor het afsluiten van de hypotheek (advieskosten, kosten NHG en taxatiekosten), notariskosten (voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte) en de Kadasterinschrijving.”

 

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op!

015-212 52 88