Waarom Wereldmakelaars?

In een veranderende maatschappij zijn nieuwe denkbeelden en acties nodig. Dit is de overtuiging van Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars. De term ‘Wereldmakelaars’ is geen loze term. Sinds 2006 profileren wij ons als Wereldmakelaars en doneren we een percentage van ons bedrijfsresultaat aan een goed doel. Van 2006 tot en met 2011 was dat Homeplan (huizenbouw voor daklozen) en sinds 1 januari 2012 doen we dat als bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Een organisatie die zich inzet voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars levert een bijdrage aan het microfinancieringsprogramma van deze organisatie.

Oxfam Novib

Wij zitten in het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk en zo steunen wij kleine en startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Via een kleine lening krijgen zij de kans om te investeren in hun bedrijf. Oxfam Novib verzorgt in zo’n 25 landen microkrediet en trainingen, samen met partnerorganisaties en microfinancieringsinstituten (MFI’s).

Het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk is een bijzondere samenwerking tussen ondernemers wereldwijd. Dankzij microkrediet kan de ondernemer investeren in het bedrijf en ontstaat er een kleine buffer voor andere uitgaven zoals voldoende eten, de schoolbijdrage van de kinderen en de kosten van medische zorg. Kortom, een stabiele situatie waarin de ondernemer kan werken aan de start of groei van het bedrijf.

Ook steunt het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk veelbelovende kleine en middelgrote bedrijven (mkb) in ontwikkelingslanden. Waar ook ter wereld; het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie. Het stimuleren van de lokale economie is zorgen voor werkgelegenheid in de directe omgeving.

” Een organisatie die zich inzet voor een wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen. “

Meer weten over Oxfam Novib?

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op!

015-212 52 88