Specificaties

Vraagprijs: € 852.500 vrij op naam

  • Oppervlakte: 219 m2
  • Perceel: 58 m2
  • Inhoud: 600 m3
  • Bouwjaar: 2019
  • Verdiepingen: 5
  • Kamers: 7
  • Slaapkamers: 4

Terug naar het overzicht

Omschrijving

ROYAAL GRACHTENPAND MET VIDE AAN DE GRACHT

[For English please see below]

Dit gasloze grachtenpand van 219 m2 woonoppervlak verdeeld over vijf woonlagen, met vide aan de Westsingelgracht, is uniek gelegen aan de autovrije Westsingelgracht, middenin het centrum met het centraal station op loopafstand.

Parkeren op eigen terrein middenin de binnenstad!
En de grootste luxe die u zult ervaren is de aanwezigheid van uw eigen privé parkeerplaats. De komende jaren wordt op deze locatie een geheel nieuwe binnenstedelijke woonomgeving gecreëerd. U heeft nu de mogelijkheid om op de beste locatie een uniek grachtenpand te bemachtigen. Deze solide investering zal u jarenlang plezier bezorgen en is tegelijkertijd voorzien van een tijdloze schoonheid mede door het materiaalgebruik, de ruimte en de A1-locatie aan de autovrije gracht.

Een groots ontwerp
In het ontwerp zijn kosten nog moeite gespaard. De begane grond doet dienst als royale entreepartij met toilet én als berging voor fietsen of scooters. Maar denk ook aan gebruik als thuiskantoor/-bibliotheek of heerlijke speelkamer voor de kinderen. Om optimaal gebruik te maken van de buitenruimte is de woonverdieping plus terrastuin gelegen boven uw eigen privé parkeerplaats en entreepartij. Aan de achterzijde van de woonverdieping bevindt zich uw terrastuin van zo’n dertig vierkante meter. Denk aan een heerlijke tuin met heggetjes waar u ’s ochtends de vogels hoort. Maar ook loungen tot in de late uurtjes op een zomeravond. Door de beschutte ligging van de tuinen kunt u al vroeg in het voorjaar naar buiten.

De eerste en tweede verdieping zijn twaalf meter diep en zo’n vijf meter breed, de eerste verdieping heeft extra hoogte met een binnen maat van maar liefst 3 meter. Tussen deze verdiepingen is een vide aan de gracht zijde gesitueerd. Waardoor niet alleen uw woonverdiepingen met elkaar in verbinding staan, ook binnen en buiten staan hierdoor op prachtige wijze met elkaar in verbinding. Wonen aan de gracht was nog niet eerder zo mooi! Op deze woonverdiepingen bevinden zich de living in combinatie met een royale open woon-leef-keuken.

Verdieping drie heeft twee ruime slaapkamers, waaronder de master bedroom, een luxe uitgevoerde badkamer met inloopdouche, een dubbele wastafel en een ligbad. Op deze etage is ook het tweede toilet. De vierde verdieping tenslotte heeft twee slaapkamers, die u uiteraard ook een andere bestemming kunt geven en er is – indien gewenst – ruimte voor een tweede badkamer naast een berging en de technische ruimte, die u ook als extra berging kunt benutten.

U bepaald
Het is geheel aan u te bepalen waar u uw droomkeuken gaat realiseren; aan de tuinzijde of aan de grachtzijde, op de Bel-étage of op de tweede woonlaag. U kunt naar eigen smaak de bel-étage en de tweede woonlaag indelen, zodat u bijvoorbeeld een extra werkkamer creëert of een separate woonkeuken, maar ook een extra toilet toevoegen op deze woonlagen behoort tot de keuzes. U kunt naar eigen smaak de afwerking van uw toilet of badkamer kiezen en ook bestaat de mogelijkheid een extra badkamer toe te voegen. Een binnendeur laten vervallen of toevoegen de keuze is aan u!

Voor de afwerking van de terrastuin bieden wij een palet aan keuzes; natuursteen tegels, een regenton of een buiten kraan maar ook elektrisch bedienbare zonwering behoort tot de mogelijkheden.

En wat dacht u van een aansluiting voor uw elektrische auto, scooter of fiets. In Gezicht op Delft is het allemaal mogelijk!

Duurzaamheid en innovaties
De duurzaamheid van het grachtenpand is zeker het melden waard. U koopt een grachtenpand die beter voldoet dan de laatst opgelegde standaard. De grachtenpanden worden gasloos en dus ‘all electric’ uitgevoerd en zijn zo goed als energieneutraal, want gebouwd binnen de visie van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
De zonnepanelen op uw dak en eigen WKO installatie in de bodem voorzien in de energiebehoefte voor de opwekking van uw warmte en uw tapwater. Door goede isolatie, ventilatie, vloerverwarming en vloerkoeling bent u ervan verzekerd dat u een aankoop doet die helemaal van deze tijd is. Verantwoord richting de volgende generaties en op de korte termijn voor uzelf riant vanwege het hoge wooncomfort.

YOUR OPPORTUNITY TO LIVE IN A SUSTAINABLE CANALHOUSE WITH VOID AT THE CANAL SIDE

This grand canal house of 219 m2 of living space spread over five floors, with a void at the canal side, is uniquely situated on the slow traffic street Westsingelgracht, right in the center of Delft with the central train station at walking distance.

Private parking on site in the middle of the city center!
And the greatest luxury that you will experience is the presence of your own private parking space.
In the coming years, a completely new inner city environment will be created at this location. You now have the opportunity to purchase a unique canal house at the best location. This solid investment will give you years of pleasure and at the same time it is provided with a timeless beauty, partly due to the use of materials, the space and the A1 location on the car-free canal.

Luxurious and timeless architecture
No costs have been spared to great the timeless architecture. The ground floor serves as a spacious entrance area with toilet and storage room for bicycles or scooters. But also think of its use as a home office / library or wonderful playroom for the children. To make optimal use of the outside space, the living area and garden terrace are located above your own private parking and entrance area. At the rear of the first living floor is your garden terrace located of about thirty square meters. Think of a lovely garden with hedges where you can hear the birds in the morning, and also the possibilities to lounge until the late hours of a summer evening. Due to the sheltered location of the gardens you can enjoy the outside early in spring.

A void is situated on the canal side between these floors. This means that not only your living floors are connected, but also inside and outside are spatially connected to each other. Living on a Dutch canal has never been so beautiful! Located at these floors is the living room in combination with a spacious open kitchen area.

Floor three has two spacious bedrooms, including the master bedroom, a luxurious bathroom with walk-in shower, a double sink and a bathtub. The second toilet is also on this floor. Finally, the fourth floor has two bedrooms, which you can also give another destination and there is – if desired – room for a second bathroom next to a storage room and the technical room, which you can also use as an extra storage room.

You decide
It is entirely up to you to determine where you will realize your dream kitchen; on the garden side or on the canal side, on the Bel-étage or on the second floor. You can arrange the second floor to your own taste, so that you create an extra office or separate kitchen, for example, but you can also add an extra toilet on these floors. You can choose the finish of your toilet or bathroom to your own taste and there is also the possibility to add an extra bathroom. Do you want to relocate an interior door or add one the choice is yours!

We offer a range of choices for finishing the terrace garden; natural stone tiles, a rain barrel or an outside tap, but also electrically operated sun blinds are possible.

And what about a connection for your electric car, scooter or bicycle. It’s all possible in Gezicht op Delft!

Sustainability and innovations
The sustainability of the canal house is certainly worth mentioning. You buy a canal house that meets the latest standards. The canal houses are without gas connection and therefore ‘all electric’ and are almost energy neutral, because they are built within the vision of BENG (Almost Energy Neutral Building).

The solar panels on your roof and your own hot and cold storage installation in the ground provide the energy requirement for heating your home and your hot tap water. With good insulation, ventilation, floor heating and floor cooling you are assured that you are making a purchase that is completely future proof. Responsible towards the next generations and in the short term generous for yourself because of the high living comfort.

Locatie

Bedrijfsbrochure van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars

Download onze bedrijfsbrochure